Trang chủ

Fast HRM Online sử dụng công nghệ điện toán đám mây, sử dụng hoàn toàn qua trình duyệt web và có thể truy cập mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị.

Các phân hệ bao gồm: Quản lý nhân sự, quản lý tuyển dụng, quản lý đào tạo, quản lý đánh giá, quản lý chấm công, quản lý tính lương, quản lý bảo hiểm, quản lý thuế thu nhập cá nhân, quản lý tài sản, quản lý văn bản, quản lý thông tin cá nhân.

Các công việc về nhân sự sẽ được quản lý chi tiết theo “dòng chảy” từ hồ sơ ứng viên đến quá trình tuyển dụng, đào tạo, quá trình làm việc và nghỉ việc của nhân sự.

Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương Fast HRM Online nằm trong bộ giải pháp quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Fast Business Online. Giải pháp này đã được ứng dụng tại nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trên cả nước như VTV, Sungroup, Goldengate, FLC, Viettlot, PVOil, NEM, Nam Cường…

Đăng ký nhận bản dùng thử