Phần mềm kế toán Fast Accounting

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phát triển từ năm 1997

Sử dụng cả Online và Offline

Đăng ký tư vấn/Dùng thử miễn phí


  Điểm nổi bật của Fast Accounting

  Miễn phí cài đặt máy trạm

  Giải quyết bài toán giá thành phức tạp

  Miễn phí tích hợp hóa đơn điện tử

  Chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù

  Hỗ trợ sử dụng 24/24

  Có 4 phiên bản phù hợp với 4 loại hình doanh nghiệp: 

  Dịch vụ, Thương mại, Xây lắp, Sản xuất

  Các sản phẩm khác của FAST:

  Khách hàng sử dụng

  18.500

  Hơn 23 năm kinh nghiệm

  Nhiều giải thưởng danh giá