Chương Trình Đào Tạo Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Ở Quảng Ninh

 • Ra đời từ năm 1997, được kế thừa và phát triển trên 23 năm kinh nghiệm.
 • Được đánh giá chuyên sâu về mảng quản trị và tính giá thành
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ với mọi loại hình doanh nghiêp: Dịch vụ, thương mại, xây dựng – xây lắp, sản xuất.
 • Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử.

08h00 – 16h30, thứ 7 ngày 26-10-2019.

phòng Đa phương tiện, tầng Lửng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, P. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.

 • Xây dựng hệ thống danh mục (Tài khoản, KH, NCC, Hàng hóa, vật tư, Kho hàng)
 • Vào số dư đầu kỳ
 • Nhập liệu chứng từ vào phần mềm: nhập mua – bán hàng, thu – chi tiền,…
 • Khai thác các báo cáo liên quan: công nợ, nhập – xuất- tồn kho, ..

 • Các thao tác cuối tháng: áp giá vốn hàng bán, phân bổ CCDC, TSCD
 • Khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ
 • In sổ chi tiết, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính
 • Những lưu ý, Giải đáp vướng mắc