Đăng ký tham dự livestream giải đáp thắc mắc về phần mềm kế toán Fast Accounting

LIVESTREAM

Chuyên đề quản trị dự án, công trình cho các  

đơn vị xây lắp và hỏi đáp sử dụng Fast Accounting 11

Khách mời tham gia giải đáp

Chị Nguyễn Thị Vân

Trưởng nhóm nghiệp vụ tại Phòng phát triển sản phẩm Fast Accounting

Vào lúc 8h30 – 10h00, Thứ Bảy ngày 22-05-2021

Tại Fanpage Công ty Phần mềm FAST

Đăng ký tham dự & đặt câu hỏi


    Xem thông tin chi tiết tại website www.fast.com.vn