Đăng ký tham dự livestream Hướng dẫn quyết toán thuế trên phần mềm Fast Accounting Online

LIVESTREAM

Hướng dẫn quyết toán thuế

trên phần mềm kế toán

Đăng ký nhận quà/Đặt câu hỏi


Bạn có nhu cầu tư vấn/báo giá/dùng thử phần mềm kế toán không?

Không

Khách mời tham gia giải đáp

Chị Lương Thị Minh Nguyệt

Trưởng nhóm phát triển sản phẩm Fast Accouting Online (FAO)

Vào lúc 9h00 – 11h00, Thứ Bảy ngày 12-12-2020

Tại Fanpage Phần mềm kế toán Fast Accounting Online

Xem thông tin chi tiết tại website www.fast.com.vn